تبلیغات
کوروش بزرگ
تمدن ایران زمین

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا میکنند
* جملات ارزشمند کوروش بزرگ*

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید
* جملات قصار از کوروش بزرگ *
سخنان عارفانه کوروش کبیر - سخنان کوروش - سخنان بزرگان - جملات قصار و عارفانه

آنچه جذاب است سهولت نیست ، دشواری هم نیست ، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است
* جملات زیبا از کوروش بزرگ *


وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره ی رفتار و عملکرد خود فکر میکنند ، نه رفتار و عملکرد شما
* جملات تاریخی از کوروش بزرگ *


سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد
* جملات بسیار ارزشمند از کوروش بزرگ *


اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید ، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید
* اس ام اس های کوروش بزرگ *


افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند
* اس ام اس های مخصوص روز کوروش بزرگ *


پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر
* اس ام اس های مخصوص روز کوروش کبیر *

کار بزرگ وجود ندارد ، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم
* کوروش کبیر *

سخنان عارفانه کوروش کبیر - سخنان کوروش - سخنان بزرگان - جملات قصار و عارفانه
کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش به دنبال می آید
* روز کوروش کبیر گرامی باد *

سخنان عارفانه کوروش کبیر - سخنان کوروش - سخنان بزرگان - جملات قصار و عارفان
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند
* جملات ارزشمند کوروش بزرگ *


همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده ،شاید بازگشاینده قفل در باشد
* روز کوروش بزرگ گرامی باد *


تنها راهی که به شکست می انجامد ، تلاش نکردن است
* جملات ارزشمند کوروش بزرگ *


دشوار ترین قدم همان قدم اول است
* جملات فصار کوروش بزرگ *


عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید
* جملات ارزشمند کوروش بزرگ *


آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد
* کوروش کبیر *


وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید
* روز جهانی کوروش گرامی باد *


من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت ، من خوشی های بسیار خواهم آورد ، من ملتم را سربلند زمین خواهم کرد ، زیرا شادمانی او شادمانی من است
* کوروش بزرگ