تبلیغات
کوروش بزرگ
تمدن ایران زمین

درخواست عجیب فرمانده ی سپاه از دادستان یاسوج

آریوبرزن از سرداران ارتش هخامنشی بود که در کوه های
کهکیلویه در مقابل سپاه اسکندر ایستادگی کرد. در این نبرد خواهرش یوتاب نیز در
رکاب او می جنگید. این چنین شد که این دو تن، آریوبرزن و یوتاب، نماد مقاومت در
مقابل تهاجم بیگانه شدند و در دل مردم این مرز و بوم جای گرفتند.

حال زمزمه های ناخوشایندی به گوش می رسد. فرمانده ی سپاه از
دادستان یاسوج درخواست نموده که دستور تخریب تندیس آریوبرزن را صادر نماید.

.....................


اینکه چرا فردی چنین تقاضای مضحکانه ایی را دارد، شاید ریشه
در تحقیر هایی دارد که از جامعه کشیده است. جامعه ایی که برای ریش و تسبیح آن ها
تره هم خرد نمی کند، و به قول خود آن فرد، این مردم دم اسب آریوبرزن را به آن ها
ترجیح می دهند.

ولی این فرمانده باید بداند، این راه که در پیش گرفته است
به ترکستان است و تخریب این تندیس نه تنها او و امثال او را بزرگ نمی کند، بلکه
بیش از پیش به منفوریتشان می افزاید.

چندی پیش نیز به دستور دادستان شهر ساری اسب های پنجاه و
چند ساله ی میدان امام ِ این شهر را برچیدند. خبرهایی نیز از تخریب تدریجی آثار
هخامنشی به گوش می رسد.

این حرکات وقیحانه خود گویای همه چیز هستند و نیازی به
توضیح و تفسیر نمی طلبند. پس سخن را کوتاه می کنم و فقط می گویم که بر خلاف خیال
خامتان، این حرکات تاریخ ما را از بین نمی برند، ولی حیثیت شما را بر باد می دهند.