تبلیغات
کوروش بزرگ
تمدن ایران زمین

آرش کمان گیر
ارش کمان گیر که اگر بهش دقت کنید میبینید که جومونگ در مقابلش حرفی برای گفتن نداره ...و کره ای ها فقط از وی یک قهرمان ساختن
درود بر آرش بزرگ:
سیزدهم تیر ماه هم زمان است با یكی از جشن های كهن این مرز و بوم به نام جشن تیرگان. تیرگان كه یكی از جشن های همنام شدن نام روز و ماه است، به دلیل ستایش از آب و نیز سالگرد تیر انداختن آرش و بزرگداشت پیروزی او از اهمیت ویژه ای در میان جشن های این چنینی برخوردار است.
.....................
در زندگی عامه در خیلی مواقع ایزدان به مراتب مهم ترند. شماری از این ایزدان، خدایان باستانی یعنی پیش زردشتی بودند كه به صورت ایزدان، نیروهای خیر و یاری دهنده اهورامزدا در این دین متجلی شدند. از جمله این ایزدان مهم، تیشتر (اوستا: تیشتریه Tishtrya) است كه با باران ارتباط دارد و از این رو، اصل همه آب ها، سرچشمه باران و باروری است. در متن ها، صورت متجلی او را «ستاره تابان شكوهمند» نام برده اند كه احتمالا همان شعرای یمانی یا ستاره شباهنگ است. در ودا نام او به صورت تیسیا Tisya آمده است و در زبان های اروپایی به سیریوس Sirius معروف است. تیشتر را همتای میكائیل، فرشته رزق دین یهود و اسلام، نیز پنداشته اند. دشمن بزرگ این ایزد، اپوش( اوستا: اَپوشَه Apaosha)، دیو خشكسالی است كه تباه كننده زندگی است. در تیشتر یشت اوستا (یشت هشتم)، داستان نبرد این دو چنان زیبا توصیف شده كه گویی با نمایشنامه ای قوی رو به رو هستیم و بسیار قابلیت های تصویری دارد، در این داستان، تیشتر سه بار باران می آورد، هر بار ده روز تمام. این وقایع در طول یك ماه اتفاق می افتد، یعنی همان ماه تیر.اسطوره ‌تیشتر همچون سایر اساطیر، در اعصار جدیدتر كار كرد اجتماعی ـ آئینی خود را از دست داده و به حماسه تبدیل می‌شود.درعصر حماسه، یعنی در دوران ویژه‌ای از تاریخ یك ملت، قهرمان و قهرمانپروری شكل می‌گیرد. «آرش» همانند رستم نمونه‌ای این پهلوانان اساطیری به شمار می‌رود. برخی معتقدند آرش تجسم انسانی تیشتر است و به همین دلیل او را مرد تیشتری معرفی كرده‌اند.
در اوستا بهترین تیرانداز را «اَرَخش» نامیده‌اند و تصور می‌رود كه مقصود آرش است، برخی محققان این كلمه را تصحیف عبارت اوستایی «خشوی وی ایشو» می‌دانند زیرا معنی این عبارت «صاحب تیر سریع» است كه صفت یا لقب آرش بوده و در تیریشت بند 6-7 چنین آمده است:
«تیشتر ستاره زیبا و با شكوه را می‌ستائیم كه به جانب فراخكرت به همان تندی روان است كه تیر از كمان «آرش» آریایی. كه از همه آریائیان سخت كمان تر بود.»
در شاهنامه نامی از آرش نرفته، چراكه فردوسی به روال معمول خود، به درستی آن را حذف كرده است، تا رقیبی كه نتوان او را به دست رستم كشت، برای رستم وجود نداشته باشد.
در نوشته های دوران اسلامی نظیر آثارالباقیه و مجمل التواریخ كه برگرفته از روایات كهن پارسی است، چنین آمده كه:
افراسیاب تورانی... منوچهر پادشاه پیشدادی رادر تبرستان محصور می‌كند. سرانجام هر دو خواهان آشتی می‌شوند. و برای آنكه مرز دو كشور روشن شود، از مازندران تیری به جانب خاور پرتاب می‌كنند تا هر جاتیر فرود آمد. همانجا مرز دو كشور باشد.
سپندارمذ به منوچهر فرمان می‌دهد كه تیر و كمان خاصی برای این كار تهیه كند. چوب این تیرو كمان از جنگل‌های خاص، پرآن از پر عقاب برگزیده و آهن آن از كانی‌های ویژه آماده می‌شود.
آرش، پهلوان ایرانی انجام این مهم را به عهده می‌گیرد. فرشته زمین به آرش گفت تا كمان بردارد و تیر را به جانب خاور پرتاب كند. او همه نیروی خود را با یاد سرزمین ایران به تیر می‌بخشد. تیر سپیده‌دم رها می‌شود و از كوه و دره و دشت می‌گذرد، ایزد باد (وایو) به یاری می‌آید تا سرانجام درغروب آفتاب،در سرزمین بلخ ودر ناحیه گوزگان، در كنار جیحون بر درخت گردویی می‌نشیند و مرز ایران و توران مشخص می‌گردد. از آرش كه وقتی تیر را پرتاب می‌كرد پهلوانی تندرست بود و همه را به گواهی تندرستی خود طلبیده بود دیگر چیزی باقی نمی‌ماند، زیرا او هستی خود را به تیری بخشیده كه سرزمین ایران را گسترده‌تر كرده است. جشن تیرگان كه به ستاره تیر و ایزد تیشتر مربوط است. بیاد قهرمانی آرش كمانگیر برگزار می‌شود ودر این روز مردم به یكدیگر آب می‌پاشند.


حماسه آرش زمانی تدوین شده است كه طوایف آریایی و مادی خود را برای اتحاد بیشتر با طوایف بومی و تشكیل یك حكومت مقتدر آماده می‌ساختند. و نیاز به داستان‌های حماسی بزرگ و این چنینی داشته‌اند. كه هم ملی باشد و هم مذهبی، هم قهرمانی باشد و در عین حال امید بخش. نكته مهم دیگر اینكه قهرمانی نظیر آرش مختص همه جوامع نمی‌باشد، چراكه حماسه‌های بزرگ كه به دین اعصار باستانی باز می‌گردد، نیاز به جامعه‌ای مناسب با اقتصاد و فرهنگ پویا دارد، تا بتواند جود اشرافیتی نیرومند یا جنگاوری پیروزمند را به صورت شاهان و دلاوران حماسی (نظیر آرش) تضمین و تأمین كند.