تبلیغات
کوروش بزرگ
تمدن ایران زمین

عکس صد و پنجاه ساله عکاس ایتالیایی از پاسارگاد
عکسی از آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد به سال ۱۸۵۸ میلادی،
اثر لوئیجی پشه مستشار ارتش ایران و عکاس باشی دربار ناصرالدین شاه.
این عکس امروزه در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.